Среда, Апрель 20th, 2011 | Автор:

Стояновський Володимир Григорович — учений-фізіолог, доктор ветеринарних наук, професор, академік Української академії наук. Народився 19 квітня 1950 року в селі Кобиловолоки Теребовлянського р-ну Тернопільської області. З 1957 по 1967 рр. навчався у Кобиловолоцькій середній школі. У 1967 році вступив на ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, який закінчив з відзнакою у 1972 році та отримав скерування до аспірантури. З 1972 по 1975 рр. — аспірант Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. Під час навчання в аспірантурі підготував і захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю — фізіологія людини і тварин. За період з 1975 до 2000 рр. пройшов трудовий шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача сектором фізіології травлення цього ж інституту.
У 2000 році захистив докторську дисертацію та перейшов працювати у Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького завідувачем кафедри нормальної та патологічної фізіології. Він є автор (співавтор) більше 250 наукових праць, понад 40 навчально-методичних рекомендацій, трьох патентів. Професор Стояновський В.Г. є співавтором двох підручників для студентів і двох навчальних посібників з грифом МАП і МОН України. За час роботи в університеті підготував чотирьох кандидатів наук, є науковим керівником семи кандидатських дисертацій.
Окрім наукової роботи В.Г. Стояновський бере активну участь у громадській та благодійній діяльності. З 1996 року він голова Львівської обласної діабетичної асоціації «Інсула».

Категорія: Наші люди
Leave a Reply » Регистрация / Log in